SKŁADKI ZDROWOTNE 2022

Skala podatkowa (in. zasady ogólne)

Przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych podstawą wymiaru składki zdrowotnej będzie 9% rzeczywistego dochodu, przy czym podstawa wymiaru nie może być mniejsza niż minimalne wynagrodzenie. W przyszłym roku wyniesie ono 3010,- PLN. Oznacza to, że dla dochodów poniżej 3010,- PLN miesięcznie składka zdrowotna wyniesie 270,90 PLN. Powyżej tej kwoty będzie to:

Składka zdrowotna = rzeczywisty dochód x 9%

Podatek liniowy

W przypadku opodatkowania podatkiem liniowym podstawa wymiaru składki zdrowotnej będzie wynosiła 4,9% dochodu, przy czym nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010,- PLN. W tym przypadku również minimalna składka to 270,90 PLN miesięcznie. Kwotą graniczną jest dochód około 5500,- PLN miesięcznie. Powyżej tej kwoty będzie to:

Składka zdrowotna = dochód x 4,9%

Karta podatkowa

Ten sposób opodatkowania będzie powoli wycofywany, ale w przyszłym roku składka zdrowotna dla osób opodatkowanych w ten sposób wyniesie 9% minimalnego wynagrodzenia w gospodarce, a więc 270,90 PLN miesięcznie. Będzie to wyjątkowo kwota stała, ale z karty podatkowej w przyszłym roku będą mogły skorzystać już tylko podmioty, które wybrały ten sposób opodatkowania przed 31 grudnia 2021r.

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Składka zdrowotna przy ryczałcie jest liczona inaczej niż w wyżej omawianych metodach opodatkowania, gdyż opiera się na zadeklarowanych przychodach za dany rok. Podstawą do wyliczania składki nie jest tu minimalne, a przeciętne wynagrodzenie. W przyszłym rok jego wysokość wyniesie 5922,- PLN. Ponadto
w przyszłym roku będą obowiązywały 3 limity do wyliczania podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla „ryczałtowców”. Wysokość składki wyniesie 9%.

 

Przychód w roku

Podstawa wyliczenia składki zdrowotnej

Składka zdrowotna

< 60 tys. PLN

60% przec. wynagr.

319,79 PLN

60 tys. PLN – 300 tys. PLN

100% przec. wynagr.

532,98 PLN

> 300 tys. PLN

180% przec. wynagr.

959,36 PLN

 

Proszę zwrócić uwagę, że przy ryczałcie bierzemy pod uwagę przychód roczny, natomiast przy innych formach opodatkowania dochód miesięczny.

 

Podsumowując:

Opodatkowanie na zasadach ogólnych – składka zdrowotna 270,90 PLN przy dochodach do 3010,- PLN miesięcznie. Powyżej tej kwoty dochód x 9%

Składka zdrowotna przy metodzie liniowej będzie wynosiła 270,90 PLN przy dochodach do około 5500 PLN miesięcznie. Powyżej tej kwoty dochód x 4,9%. Przy opodatkowaniu liniowym składka zdrowotna zrówna się z tą liczoną wedle zasad dla ryczałtu przy wysokości około 6500 PLN miesięcznego dochodu.

Dla ryczałtowców są trzy możliwe wysokości składki zdrowotnej w zależności od wysokości zadeklarowanych przychodów za dany rok: 319,79 PLN ; 532,98 PLN  lub 959,36 PLN miesięcznie.

 

Po zakończeniu roku będzie możliwe wyrównanie/skorygowanie rozliczeń z ZUS.

 

Od 1 stycznia 2022 roku nie będzie możliwości odliczenia zapłaconych składek zdrowotnych od podatku.

 

Należy również nadmienić, że dla wielu przedsiębiorców wydłuży się termin płatności składek z 10-go na 20-y dzień miesiąca.

 

 

Składki zdrowotne 2022

02 grudnia 2021