Po poprzednim artykule można by pomyśleć, że przekazanie biuru rachunkowemu swoich ksiąg to ryzykowna decyzja. Tak i nie. Jeżeli biuro rachunkowe, tak jak nasze, spełnia warunki określone w przepisach i kieruje się uczciwością i rzetelnością - nie ma obaw. A co jeśli biuro rachunkowe popełni błąd i narazi Klienta na straty? Należy wystąpić o odszkodowanie. Biuro rachunkowe powinno mieć aktualną polisę OC. Warto się upewnić czy Państwa księgowy takie posiada. Ponadto warto zwrócić uwagę na zapisy w umowie, za jakie błędy biuro ponosi odpowiedzialność, a za jakie nie.
Więcej o plusach i minusach współpracy z biurem rachunkowym oraz o ich odpowiedzialności można znaleźć w artykule:

 

Odpowiedzialność biura rachunkowego

26 października 2020