Dlaczego nasze Biuro nie oferuje usług stricte z zakresu doradzta podatkowego? Czyli czemu nie wydajemy porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych i celnych mogących służyć jako "podkładka". Część usług może być świadczona jedynie przez osoby spełniające warunki doradcy podatkowego. My jeszcze takich możliwości nie mamy, ale wszystko przed nami Usług tych nie jest wiele i może z tej przyczyny Krajowa Izba Doradców Podatkowych postanowiła prześwietlić biura rachunkowe.
 
Co MOŻE robić biuro rachunkowe:
# Prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie
# Sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie
 
Co może doradca podatkowy, a biuro rachunkowe NIE MOŻE:
# Udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami
# Reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt powyżej
# Wykonywanie niezależnego audytu funkcji podatkowej (od 1 lipca 2020 r.)
 
Z uwagi na dobro naszych Klientów oraz zgodność z literą prawa, które są dla nas priorytetem, od początku działalności nie świadczymy usług rozumianych w przepisach jako zastrzeżone dla sformalizowanych grup zawodowych, jak: biegli rewidenci, doradcy podatkowi, radcowie prawni. Jak widać i bez tego możemy państwa uczciwie, rzetelnie i zgodnie z prawem rozliczać

 

Poniżej jak zwykle link do artykułu:

https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/Nieuprawnione-doradztwo-podatkowe-KIDP-sklada-60-wnioskow-do-prokuratury

Co może doradca podatkowy czego nie można biuru rachunkowemu?

23 października 2020